Rosimm第2842期_长发美女居家床上全裸上身秀美背性感针织内裤半脱诱惑[59P]_ROSI写真

Rosimm第2842期_长发美女居家床上全裸上身秀美背性感针织内裤半脱诱惑[59P]_ROSI写真

以后又用此方治愈多人,屡试屡验。其身与他物紧贴,即能吮他物之血,故其破瘀血之功独优。

 白芍出于南方,杭州产者最佳,其色白而微红,其皮则红色又微重。具升浮宣散之力,流通气血,治十二经血凝气聚,为疮家要药。

 为其事至奇,故附记之。其气微香,其味微辛微苦,秉少阳最初之气,是以凉而能散。

后视壶中有大蜈蚣一条,恍悟其病愈之由,不在酒实在酒中有蜈蚣也。不知《神农本草经》谓桂枝主上气咳逆,吐吸,是桂枝原能降气定喘也。

然今时之玄明粉,鲜有如法炼制者,凡药房中所鬻之玄明粉,多系风化朴硝,其性与朴硝无异。愚曾治有血室溃烂脓血者数人,而究其由来,大抵皆得诸外感之余,其为热入血室之遗恙可知矣。

且大便溏泻者,多因小便不利。 连服数剂,诸病皆愈,惟脉象虽不若从前之大,而仍然弦硬。

Leave a Reply